બાપુ ,નીતીશ અને નીફ્ટી …..રોકવા ના મૂડ માં નથી

બિલકુલ સાચી વાત છે ને. બાપુ અને નીતીશ કુમાર સાથે આપ ને બહુ લેવા દેવા નથી પણ નિફ્ટી સાથે બિલકુલ છે.ગયા અંક માં જેમ લખું હતું તેમ GST  થી જે ગભરાતા હતા તેમણે  બમણો માર ખાધો . GST  લાગુ પણ થઇ ગયુ  અને માર્કેટ પણ ગયા  મહિને લગભગ 6% હા એકદમ સાચી વાત 6% વધી ગયુ  .Peter  Lynch કે જે […]

ચાલો બજેટ બનાવીએ ……

ગયા મહિનાના Newsletter નો અંત મેં આ વાક્ય થી કર્યો હતો-  “મંદી ની વાતો કરી ને ડરનારા લોકો માટે એક જ સલાહ છે કે “ ચલના જીવન કી કહાની રુકના મૌત કી નિશાની”. મારી અટક ને સાર્થક કરવા  માર્કેટે પણ મસ મોટી છલાંગ મારી દીધી.સાચું બોલવા અને સાચા પડવા બંને માં મજા તો આવે જ છે. બજેટ ને લઇ ને […]