મોદી નો માંજો વિકાસ ની પતંગ ચગાવશે

નવા વર્ષ ની શુભકામનાઓ.શીર્ષક માં પ્રશ્નાર્થ ચિન્હ મુકવા નું મન થયુ પણ તરત જ મારા માં રહેલા આશાવાદી વિચારે જવાબ આપ્યો જો પતંગબાજ મજબૂત હોય તો માંજો  કોઈ પણ હોય પતંગ ચગે જ.ગુજરાત ઇલેકશન પતવા ની સાથે જ મીડિયા નું આકાશ ખાલી થઇ ગયુ. મગરૂરી થી ઉડતો ભાજપ નો પતંગ ભાર દોરીએ કપાતા સહેજ માટે રહી ગયો.નીરાસા  ખંખેરી ને નવા […]