નોટો ચાલી ગઈ…”સિક્કા” ખોટા પડયા .

ઓગસ્ટ  મહિનો સમાચાર નો મહિનો રહ્યો  . જયારે પણ Market  ને ત્યાંજ રહેવું  હોય અથવા તો નીચે જવું હોય ત્યારે એ બહુ બધા ખરાબ સમાચાર નો સહારો લે છે. આમ તો આ Newsletter  ના માધ્યમ થી ગયા મહિના અને આવનારા મહિના વિષે ના મારા View  આપવા ની  કોશિશ કરૂ છુ  પણ આ વખત ના દરેક ન્યૂઝ ઉપર નજર નાખવી જરૂર […]